Načítám...
Obchodní podmínky
  Zpět na úvod

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 3. Odstoupení od smlouvy
 4. Základní pravidla nákupu - 7% sleva
 5. Doprava a osobní odběr zboží
 6. Nákup zboží
 7. Odeslání objednávky
 8. Potvrzení objednávky a doprava
 9. Způsob platby a doprava zboží
10. Zákaznická Partner karta
11. Provozovatel
12. Řešení sporů
13. Zabezpečení dat

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.telemark.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Jiří Všetečka. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.telemark.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:
Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.telemark.cz.
Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.
Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na www.telemark.cz , pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

 

3. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno z kamenné prodejny.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.
V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.
Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Vzorové odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha č.1 těchto obchodních podmínek.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo
l) o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

4. Základní pravidla nákupu - 7% sleva

Nákup prostřednictvím e-shopu lze uskutečnit pouze na území České a Slovenské republiky.
Na veškeré nákupy prostřednictvím eshopu se vztahuje sleva 7 %. K této slevě nelze přičítat žádné další slevy. Slevy se nesčítají.
Cena zboží je uváděná včetně všech daní a poplatků kromě nákladů na doručení zboží.
Pokud jste držitelem Partner karty s vyšší než 7% slevou, bude vám tato vyšší sleva odečtena z nákupu (viz dále bod 8.)
Sleva 7 % ani žádná vyšší sleva se nevztahují na zboží, které je již v akci (tedy má vyšší než 7% slevu). Slevy se nesčítají.
Veškeré podané objednávky v eshopu jsou považovány za závazné.
Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.
Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.
Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení.
Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o stavu Vaší objednávky. Ceny platí do konce kalendářního měsíce a nabídka platí do vyprodání zásob.

 

5. Doprava a osobní odběr zboží

Podmínky zasílání na území České republiky

Pokud v našem e-shopu zakoupíte zboží v hodnotě nad 2 500 Kč je poštovné zdarma.
Zákazník obdrží zboží dobírkou společně s přiloženou dobírkovou fakturou.

Česká pošta
U objednávky do 2 500 Kč bude účtováno poštovné v hodnotě 120 Kč vč. DPH.
Zásilka je odesílána jako obchodní balík.
Pokud se rozhodnete sledovat zásilku prostřednictvím odkazu České pošty, upozorňujeme, že údaje jsou dostupné nejpozději následující den po podání zásilky.

PPL
Tento způsob dopravy je možný pouze pro zasílání zásilek v rámci České republiky
U objednávky do 2 500 Kč bude účtováno poštovné v hodnotě 120 Kč vč. DPH.
Zásilku je možné sledovat na www.ppl.cz po zadání jejího čísla, podrobné informace k přepravě prostřednictvím PPL naleznete v tomto dokumentu. Údaje o zásilce jsou dostupné nejpozději následující den po podání zásilky.


Podmínky zasílání na území Slovenské republiky

PPL (DHL Express Slovensko)

Služba Exportní balík Slovensko

Poštovné a balné činí 350 Kč vč. DPH. Tento poplatek se vztahuje na veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu zasílané z ČR. Hmotnost i cena balíku však nesmějí překročit hodnoty uváděné v ceníku PPL. Cena zboží včetně poštovného bude PPL resp. DHL Express Slovensko přepočítaná aktuálním kurzem na €. Cena v Kč je orientační.

Osobní odběr

Objednané zboží je s ohledem na aktuální stav skladových zásob možné v rámci Čech odebrat také formou osobního odběru na kamenné prodejně.

 

6. Nákup zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Provozovatel za tuto skutečnost neodpovídá.
Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem KOUPIT, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a celková cena zboží v košíku.
V košíku se Vám zobrazí jednotlivé produkty s počtem kusů, který lze změnit (nutné je potvrzení změny počtu tlačítkem upravit) a cenou zboží již po 7% slevě. Ve druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně dodání zboží. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné tlačítkem Potvrdit objednávku.

 

7. Odeslání objednávky

Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné ve 3 kroku objednávku odeslat ke zpracování.

 

8. Potvrzení objednávky a doprava

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. Po obdržení objednávky do systému budete v nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o stavu Vaší objednávky.
Poté vyčkejte na dodávku zboží, které bude vyskladněno do 1 - 7 pracovních dnů v některých případech až 9 dnů od potvrzení objednávky.
V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni našim pracovníkem zákaznického oddělení a Vaše objednávka bude po dohodě stornována.

 

9. Způsob platby a doprava zboží

Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky. Objednané zboží budete hradit v hotovosti při předání zboží v případě dodání prostřednictvím PPL Vaší kreditní kartou. Zásilka Vám bude doručena následující pracovní den (v případě, že je zboží skladem) po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Pokud neuvedete adresu osoby/firmy, kde jste přes den k zastižení, bude Vám dobírka doručena klasicky na poštu. Zboží je zasíláno pouze na území ČR a Slovenska
V případě osobního odběru zboží na vybrané kamenné prodejně bude platba provedena hotově při převzetí. Zboží bude možné vyzvednout přímo na provozovně vybrané prodejny na základě výzvy k vyzvednutí zaslané emailem případně sdělené telefonicky pracovníkem prodejny. Zboží je nutné vyzvednout do 3 dnů od oznámení. Na základě osobní domluvy lze lhůtu pro vyzvednutí prodloužit.

 

10. Zákaznická Partner karta

Jste-li držiteli zákaznické karty, můžete v objednacím formuláři uvést Vaše identifikační číslo a tato částka se Vám přičte ve prospěch vaší karty. Máte-li na Vaši zákaznickou kartu nárok na vyšší slevu než 7% ve všech obchodech (nejedná se o individuální slevu jako VIP klient určité prodejny), odečte se Vám tato sleva z konečného nákupu v našem e-shopu.

 

11. Provozovatel

Jiří Všetečka - SAGITA outdoor, Husova 59, 506 01 Jičín, IČO: 60925183,+420 493 535 985, info@telemark.cz 

 

12. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

13. Zabezpečení dat

Firma Jiří Všetečka si velmi váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím!
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma Jiří Všetečka s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Firma Jiří Všetečka nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

 

Příloha č. 1

Prodávající:
dle hlavičky v prodejním (daňovém) dokladu

Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa, telefon, email kupujícího
Číslo bankovního účtu kupujícího

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

- číslo objednávky

- číslo prodejního (daňového) dokladu
(doporučujeme zaslat jeho kopii)

- kód a název zboží

Datum:

Podpis kupujícího: 

Blog